Název příloh nákladů

Kromě názvu PDF vystavených dokladů (faktur, cenových nabídek, …) je v SuperFaktuře možné také nastavení názvu příloh nákladů. Jak to funguje a kde si to můžete nastavit? Nastavení provedete ve vašem účtu v části “Nastavení→Aplikace→Základní nastavení”. Zde v prostředním sloupci je políčko “Název příloh nákladů”. Zde si můžete zvolit libovolnou kombinaci z přednastavených zkratek podle […]

Čtěte více

Jak mám evidovat pokladní účtenky?

Při vytvoření nového nákladu máte možnost definovat hned v prvním poli „Typ nákladu -> Účtenka„. Pokud byl tento náklad uhrazený v hotovosti, můžete si po zaškrtnutí možnosti „Náklad je už uhrazený“ evidovat také „Datum úhrady“ a „Způsob úhrady“. Po kliknutí na odkaz „Více možností“ si můžete doplnit další informace o nákladu, ale také nahrát jeho […]

Čtěte více

Co znamenají grafy a čísla v přehledech?

Pokud jste živnostníci, zobrazí se vám v bilanci příjmy v porovnaní s výdaji. Můžete také přepínat mezi paušálními a reálnými výdaji. Pro s.r.o. na tomto místě zobrazujeme výnosy a náklady. Všechny tyto údaje znázorňujeme na grafu spolu s přehlednou bilancí. V pravé horní části tohoto boxu je časový filtr, kde si můžete nastavit, jaké období chcete […]

Čtěte více