Export do Money

Přihlaste se do SuperFaktury a běžte do „Nastavení“ – „Export agendy“. Nastavte filtr a zvolte export do Money. Nastavte správně zkratky (podle nastavení v Money S3) pro bankovní účty a pokladnu Klikněte „Exportovat“. Stáhne se vám soubor s fakturami ve formátu zip. V archivu je složka „Money„, ve které se nachází XML soubory pro import […]

Čtěte více

Export do PROLUC

K exportu agendy se v SuperFaktuře dostanete ve svém účtu přes Nástroje – Export agendy. Jak přesně postupovat při exportu agendy a následném importu do PROLUC se dozvíte v jejich manuálu na http://www.proluc.sk/podpora/navody/zak_nav_import_superfaktura.pdf

Čtěte více

POHODA

Při exportu do účetního softwaru Pohoda musí sedět IČ v SuperFaktuře a v Pohodě, jinak se při pokusu o import vyskytne chybová hláška. Při exportu ze SuperFaktury do účetního programu POHODA se exportují tyto doklady a údaje: faktury zálohové faktury dobropisy náklady  

Čtěte více

SKLAD

Sklad v SuperFaktuře slouží na evidenci skladových položek. Při vytváření nové skladové položky je možné zadat název, cenu bez DPH, výši DPH, měrnou jednotku položky, unikátní číslo skladové položky, počáteční stav a popis.   Následně při vytváření faktury stačí zadat začáteční písmena z názvu skladové položky, v položce na faktuře se automaticky ukáže stav skladu a cena. […]

Čtěte více